Wetsvoorstel versobering pensioenopbouw ingediend

23 april, 2013 (12:35)

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen bij de Tweede Kamer ingediend.

Pensioenopbouw

Vanaf 1 januari 2015 gaat het maximale opbouwpercentage voor pensioenopbouw met 0,4-procentpunt omlaag. Daarnaast kan per diezelfde datum voor inkomens van 100.000 euro en meer geen pensioen meer worden opgebouwd waarvan de pensioenpremie fiscaal aftrekbaar is.

Deze aftrekbeperking geldt zowel voor de opbouw van pensioen in dienstbetrekking (tweede pijler), als voor de opbouw van een oudedagsvoorziening via een lijfrente (derde pijler).

De premie voor deze lijfrenten is volgens bepaalde normen en tot een bepaald maximumbedrag aftrekbaar. In 2013 bedraagt het (maximum)premiepercentage over de grondslag van de derde pijler 17% en gaat naar 12,7% in 2015. De maximumpremiegrondslag in de derde pijler wordt ook afgetopt bij 100.000 euro (vóór toepassing van de AOW-franchise). Ook de formule waarmee rekening wordt gehouden met de pensioenopbouw in de tweede pijler -en waarmee de opbouwruimte wordt berekend in de derde pijler- wordt aangepast. 

FOR

Ook de fiscale oudedagsvoorziening (FOR) voor ondernemers wordt aangepast. Ondernemers kunnen onder voorwaarden in 2013 12% van de winst maar tot een maximum van 9.452 euro aan de FOR toevoegen. Het percentage van 12 gaat omlaag naar maximaal 8,9 procent. Het maximumbedrag voor toevoeging aan de FOR gaat omlaag tot ca 7.847 euro.
 
De sociale partners hebben tot 1 juni 2013 de tijd om met alternatieven voor of aanvullingen op de voorgestelde maatregelen te komen. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2014 in werking treedt, waarbij de meeste wijzigingen per 1 januari 2015 en 1 januari 2016 ingaan.