Wetswijzigingen voor mkb’ers per 1 januari 2023

1 december, 2022 (14:12)

Vanaf 1 januari 2023 krijg je te maken met nieuwe wetten en regels. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor mkb’ers.

1. Afschermen bezoekadres Handelsregister (15 december 2022)

Het wordt mogelijk om je bezoekadres in het Handelsregister af te schermen als er sprake is van een (mogelijke) dreiging voor jezelf of een medebewoner. Vooruitlopend op de nieuwe wet- en regelgeving kun je het bezoekadres laten afschermen. Bekijk wanneer afscherming mogelijk is.

2. Blikjes krijgen statiegeld (31 december 2022)

Vanaf 31 december 2022 zit er statiegeld op blikjes. Supermarkten moeten verplicht lege blikjes innemen. Andere ondernemers, verenigingen en stichtingen kunnen zich vrijwillig aanmelden als innamepunt. Vanaf 31 december betaalt de klant voor een blikje water, frisdrank, bier of andere zwak-alcoholhoudende dranken vijftien cent statiegeld.
Waarom zou je vrijwillig meedoen? Je bespaart op afvalkosten, steunt er goede doelen mee en je helpt zwerfafval voorkomen.

3. Verbod op e-sigaretten met smaakjes (1 januari 2023)

Vanaf 1 januari komt er een verbod op e-sigaretten met smaakjes, zoals menthol, vanille, aardbeien, kersen en mojito. De productie en verkoop van tabakssmaken blijft wel toegestaan. De regering voert de laatste jaren regelmatig nieuwe tabaksregels in om het roken te ontmoedigen.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

4. Minimumloon ruim 10% omhoog (1 januari 2023)

Heb je personeel in dienst? Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met ruim 10%. Eerder zou het minimumloon in drie jaarlijkse stappen omhoog gaan tot in totaal 7,5%. Dit is aangepast naar een verhoging van ruim 10% in één keer per 1 januari 2023. De AOW en minimumuitkeringen, zoals de bijstand en de Wajong, stijgen mee. Betaal je je personeel minimumloon dan moet je dit verhogen per 1 januari 2023.
Door prijsstijging van energie en andere producten kent Nederland een hoge inflatie. Met het verhogen van het minimumloon, het verlagen van de inkomstenbelasting en het verhogen van de arbeidskorting wil het kabinet de koopkracht ondersteunen.

5. Kinderopvangtoeslag hangt niet meer af van gewerkte uren (1 januari 2023)

Maak je gebruik van kinderopvangtoeslag? Per 1 januari 2023 hangt de hoogte van de toeslag voor kinderopvang niet meer af van het aantal gewerkte uren. Tot nu toe is de hoogte van kinderopvangtoeslag mede afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Deze koppeling aan de gewerkte uren is voor ondernemers met onregelmatige werktijden een ingewikkelde voorwaarde. Het kabinet wil het makkelijker maken voor ouders met jonge kinderen om te blijven werken.

6. Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (1 januari 2023)

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ontmoedigt belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Als dga heb je tot eind 31 december 2023 om je voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 700.000 euro (exclusief eigenwoningschuld) eventueel af te lossen. Leen je meer? Dan betaal je daar 26,9% inkomstenbelasting over (tarief in 2022).
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

7. Opgave uitbetalingen aan derden verandert (1 januari 2023)

Betaal jij personen die niet bij jou in dienst zijn en geen ondernemer zijn weleens voor werkzaamheden of diensten? Bijvoorbeeld sprekers voor een bijeenkomst of personen die kleine klusjes uitvoeren. Je moet de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) op een nieuwe manier aanleveren bij de Belastingdienst.

8. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding (1 januari 2023)

De onbelaste kilometervergoeding gaat in 2023 omhoog naar 21 cent. Als ondernemer mag je dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten met je privé auto, motor of fiets. Als werkgever mag je die 21 cent per kilometer ook onbelast aan je personeel vergoeden. Dat geldt voor woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers met een eigen vervoermiddel. Per 2024 stijgt de onbelaste kilometervergoeding verder naar 22 cent. De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

9. Aanpassing in gebruikelijkloonregeling (1 januari 2023)

Heb je een eigen bv en werk je als directeur in deze bv? Dan ben je een directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het werk in je eigen bv moet je jezelf een salaris betalen. Dit is een verplichting vanuit de loonbelasting en heet de gebruikelijkloonregeling. Hoe bepaal je het gebruikelijk loon? Het is minimaal het hoogste bedrag van één van deze drie bedragen:

Per 1 januari 2023 verandert het derde bedrag. Vanaf dat moment neem je 100% van het loon van het meest vergelijkbare dienstverband als uitgangspunt voor het gebruikelijk loon.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

10. Overdrachtsbelasting bedrijfspanden stijgt (1 januari 2023)

De overdrachtsbelasting voor bedrijfs- en beleggingspanden stijgt per 1 januari 2023 van 8 naar 10,4%. Het moment waarop je de akte van levering bij de notaris tekent, bepaalt welk percentage je betaalt. Sluit je de koopovereenkomst in 2022, maar teken je de notariële leveringsakte in 2023, dan betaal je 10,4% overdrachtsbelasting. Teken je de notariële leveringsakte nog in 2022 dan geldt het percentage van 8. Het tarief van 10,4% geldt ook voor onder meer tweede woningen, grond bestemd voor woningbouw en percelen onbebouwde grond.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

11. Vennootschapsbelasting omhoog (1 januari 2023)

Door twee veranderingen betaal je in 2023 meer vennootschapsbelasting.

Schijfgrens vennootschapsbelasting omlaag

Per 1 januari 2023 gaat de schijfgrens omlaag van 395.000 naar 200.000 euro. Al je winst tot 200.000 valt in schijf 1. Is je winst groter? Dan valt het gedeelte van de winst dat boven 200.000 euro uitkomt in schijf 2. Het belastingtarief in schijf 2 ligt hoger dan in schijf 1. Door de verlaging van de schijfgrens valt je winst sneller in schijf 2 en betaal je meer belasting.

Hoger tarief vennootschapsbelasting

Het tarief voor vennootschapsbelasting in de eerste schijf gaat omhoog van 15 naar 19%. Dit betekent dat je in schijf 1 meer belasting betaalt, namelijk 19% over 200.000 euro. Is je winst groter? Dan valt het gedeelte dat boven 200.000 euro uitkomt in schijf 2. Over dit gedeelte betaal je 25,8% belasting. Dit tarief is hetzelfde als in 2022.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

12. Prijsplafond op energie (1 januari 2023)

In 2023 krijg je hulp bij het betalen van de energierekening van je bedrijf in de vorm van een prijsplafond. Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers. Op je energierekening zie je of je een aansluiting hebt als kleinverbruiker. Je kunt dit ook navragen bij je netbeheerder. Het prijsplafond betekent dat je straks 1,45 euro per m3 gas betaalt tot een maximum van 1.200 m3 en 0,40 eurocent per kWh voor elektriciteit tot een maximum van 2.900 kWh. Over alles wat je daarboven verbruikt betaal je de marktprijs. Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*
In november en december 2022 krijg je 190 euro korting per maand op je energierekening van je energieleverancier.
Verder kom je vanaf 1 november 2022 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) als je jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruikt en wanneer minimaal 7 procent van je omzet bestaat uit energiekosten. De TEK-regeling biedt tijdelijke ondersteuning en is bedoeld voor de energiekosten in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de TEK-regeling uitvoeren. Op rvo.nl/tek is voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte-pagina’ opengesteld, waarbij mkb’ers na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK.
Je kunt ook terecht bij het Energieloket van KVK.

13. Zelfstandigenaftrek omlaag (1 januari 2023)

Werk je minimaal 1.225 uur per jaar in je onderneming? Dan kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek gaat in 2023 met 1.280 euro naar beneden en bedraagt dan 5.030 euro. Dat is een grotere verlaging dan de eerder aangekondigde afbouw. Je gaat dus meer belasting betalen. De regering bouwt de zelfstandigenaftrek de komende jaren stapsgewijs verder af tot 900 euro in 2027.
Met de rekentool Inkomstenbelasting zie je wat de wijzigingen in jouw situatie betekenen.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

14. Btw op zonnepanelen naar nul (1 januari 2023)

Verkoop en installeer je zonnepanelen op woningen en bijgebouwen zoals een schuur? Dan reken je vanaf 1 januari 2023 geen 21% btw meer. Het btw-tarief voor de levering en installatie van zonnepanelen gaat dan naar 0%.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

15. Opbouw fiscale oudedagsreserve stopt (1 januari 2023)

Vanaf 2023 kun je de fiscale oudedagsreserve (FOR) niet meer verder opbouwen. Zo’n 300.000 ondernemers hebben op dit moment een FOR op de balans staan. Deze eerder opgebouwde FOR-reserves blijven staan en mogen volgens de oude regels worden afgewikkeld. Door het gebruik van de FOR hoefde je over een deel van je winst geen belasting te betalen. De FOR geeft je belastinguitstel. Met de gereserveerde bedragen kun je bijvoorbeeld een lijfrente aankopen die uitkeert als je met pensioen gaat. Belastingheffing vindt dan plaats over de uitgekeerde lijfrentetermijnen. Stop je met ondernemen en heb je nog een FOR op de balans staan? Dan moet je belasting betalen over het FOR-bedrag. Er zijn alternatieven voor pensioenopbouw.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

16. Hogere verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (1 januari 2023)

Verkoop je alcoholvrije dranken, zoals frisdranken en vruchtensappen? De verbruiksbelasting op deze dranken gaat omhoog
Vanaf 1 januari 2023 stijgt de verbruiksbelasting op deze dranken met € 11,37 tot € 20,20 per 100 liter. Vanaf 1 januari 2024 stijgt de verbruiksbelasting verder tot € 22,67 per 100 liter.
Mineraalwater valt vanaf 1 januari 2024 niet meer onder deze alcoholvrije dranken.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

17. Invoering APK-roetfiltertest bij dieselauto’s (1 januari 2023)

Keur je dieselauto’s en -busjes voor de APK? Dan moet je vanaf 1 januari 2023 een roetfiltertest uitvoeren met een speciale deeltjesteller. Met een deeltjesteller controleer je of een roetfilter in een voertuig zit. Met deze test stel je vast of het voertuig aan de nieuwe eisen voor de deeltjesaantallen voldoet.

18. Oudedagverplichting omzetten naar lijfrente versoepeld (1 januari 2023)

Heb je pensioen opgebouwd in je bv met een oudedagsverplichting (ODV)? Het kabinet wil het mogelijk maken dat je ook na vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd de ODV kan omzetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Bijvoorbeeld omdat je je bv wilt opheffen. Nu kan dat alleen binnen vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd.
Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht. Bereikte je na 1 april 2017 de AOW-leeftijd + vijf jaar? Dan mag je alsnog de opgebouwde ODV omzetten.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

19. Verbod op energie onzuinige kantoren (1 januari 2023)

Ben je eigenaar van een kantoorgebouw? Dan moet je kantoorgebouw ten minste energielabel C hebben. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met tenminste 100 m2 oppervlakte waarbij minimaal 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het pand wordt gebruikt voor kantoorfuncties. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Volg deze stappen om je kantoor energiezuinig te maken voor 2023. Je riskeert een boete of sluiting van je kantoorpand wanneer het pand energielabel D of lager heeft.

20. Meebetalen aan opruimen plastic zwerfafval (UPV) (1 januari 2023)

Ben je een producent of importeur van plastic wegwerpproducten? Dan geldt vanaf 1 januari 2023 de Uitgebreide Producentverantwoordelijkheid (UPV). Dit betekent dat je mee betaalt aan het opruimen van zwerfafval en dat je klanten aanspoort om plastic zwerfafval te voorkomen. De UPV geldt voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik die veel in zwerfafval gevonden worden. Er geldt een door de overheid vastgesteld bedrag voor ieder wegwerpproduct dat in de handel wordt gebracht. Voor bepaalde productgroepen zijn aparte regels gemaakt. Laat jouw klanten weten dat het product niet afbreekt in het milieu en schade veroorzaakt. Daarom moeten zij het product op de juiste manier weggooien. Meld je voor 12 februari 2023 bij Rijkswaterstaat als je een product produceert dat onder de UPV valt. Hoe je je moet melden lees je binnenkort op afvalcirculair.nl. Sinds 3 juli 2021 geldt in de EU een verbod op plastic wegwerpartikelen en zijn verschillende maatregelen voor producenten ingegaan.

21. Snorfietsers moeten een helm dragen (1 januari 2023)

Vanaf 1 januari 2023 is het dragen van een goedgekeurde brom/motorfietshelm of een goedgekeurde speed-pedelec-helm op een snorfiets overal in Nederland wettelijk verplicht. De helmplicht geldt ook voor bestuurders en passagiers van elektrische scooters en snorscooters. Dit betekent dat alle snorfietsers en passagiers, net als alle bromfietsers, een helm op moeten.
Een snorfiets gaat maximaal 25 kilometer per uur en heeft een blauwe kentekenplaat. Een bromfiets heeft een gele kentekenplaat.

22. Nieuwe wetten april t/m juli 2023

Dit zijn de belangrijkste nieuwe wetten en wetswijzigingen tot en met 1 juli 2023.

1. Invoering erkenningsplicht gastoestellen (1 april 2023)

Werk je met gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, gashaarden en geisers? Of met buizen voor luchttoevoer en rookgasafvoer? Vanaf 1 april 2023 heb je een erkenning nodig om deze installaties te plaatsen, onderhouden of repareren. Heb je geen geldig CO-certificaat? Dan mag je deze werkzaamheden niet meer doen en ben je in overtreding wanneer je dat wel doet. Deze wettelijke verplichting moet ongelukken met koolmonoxide voorkomen.

2. Met Omgevingswet meer snelheid in ruimtelijk project (1 juli 2023)

De Omgevingswet moet het makkelijker maken om een ruimtelijk project in een keer aan alle regels te toetsen. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht) komen straks samen in één Omgevingswet. Dit betekent onder andere snellere en goedkopere besluitvorming en vereenvoudiging van regels. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Deze ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

3. Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren (1 juli 2023)

Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument te beschermen. Zo ben je als bouwer straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Ook verandert de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken: als bouwer blijf je ook na oplevering aansprakelijk voor gebreken die een klant na het moment van de oplevering ontdekt. Tenzij deze gebreken niet aan jou zijn toe te rekenen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting in op 1 juli 2023.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

4. Veiligheidscoördinator verplicht bij bouw en sloopwerkzaamheden (1 juli 2023)

Werk je in de bouw? Bij bouw- en sloopwerkzaamheden moet een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving zijn aangesteld. Deze zorgt voor de veiligheid en gezondheid van iedereen in de directe omgeving van de bouw- en sloopwerkzaamheden. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaat tegelijk in met de Omgevingswet.

5. Verbod op online verkoop tabakswaar (1 juli 2023)

Vanaf 1 juli mag je via een webshop geen rookwaar meer verkopen. Rookwaren zijn tabaks- of aanverwante producten. Daaronder vallen dus ook e-sigaretten en navulverpakkingen/patronen, met en zonder nicotine en voor roken bestemde kruidenproducten.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*