Woonakkoord: beperking huurverhoging tegen scheefwonen

13 februari, 2013 (12:22)

Het kabinet heeft samen met D66, ChristenUnie en de SGP besloten de huurverhogingen voor huizen buiten de vrije sector iets in te perken. In het regeerakkoord werd besloten dat mensen met een hoog inkomen een huurverhoging van maximaal 6,5 procent bovenop de inflatie tegemoet konden zien. Dat wordt nu ‘slechts’ 4 procent.

De maatregel om huren te verhogen moet tegengaan dat mensen met hoge inkomens in goedkope sociale huurwoningen blijven zitten. Toch zijn de maximale huurverhogingen uit het regeerakkoord afgezwakt.

Huishoudens met een inkomen boven 43.000 euro

Jaarlijks mogen woningcorporaties de huren van mensen in deze inkomensgroep verhogen met 4 procent bovenop de inflatie.

Huishoudens met een inkomen tussen 33.614 euro en 43.000 euro

Voor huishoudens in deze inkomensgroep kan de huur jaarlijks met 2 procent bovenop de inflatie stijgen. Dit was in het regeerakkoord nog 2,5 procent.

Huishoudens met een inkomen tot 33.614 euro

Voor hen mogen huren jaarlijks met 1,5 procent omhoog bovenop de inflatie.

De inkomensafhankelijke huurverhogingen mogen jaarlijks plaatsvinden. Waarschijnlijk zal de eerste huurverhoging op 1 juli 2013 zijn.