ZZP-ers en (minimum) uurtarieven…

15 oktober, 2017 (12:12)

De wet DBA wordt vervangen. Er komt meer zekerheid. De nieuwe wet moet enerzijds de inhuurder van echte zelfstandigen, zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Anderzijds moet de wet schijnzelfstandigheid voorkomen. De hoogte van het uurtarief is hiervoor mede bepalend.

Laag uurtarief: arbeidsovereenkomst

Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst (langer dan drie maanden).

Een arbeidsovereenkomst geldt ook bij de combinatie van een laag tarief met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Vermoedelijk zal dit tarief tussen de 15 en 18 euro per uur zijn.

Midden uurtarief: Opdrachtgeversverklaring

Voor zelfstandigen boven het lage tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule. De opdrachtgeversverklaring geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid over de arbeidsrelatie bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Het geeft vooraf zekerheid aan de opdrachtgever over vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Hoog tarief: Opt-out

Aan de bovenkant van de markt wordt voor zzp’ers een ‘opt-out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd. Met deze opt-out wordt geregeld dat opdrachtgevers straks geen risico lopen op naheffingsaanslagen als zij met een ‘dure zzp’er’ afspreken dat zij voor hem geen loonheffingen inhouden en betalen. Deze zzp’er met een hoog uurtarief kan dus straks door deze opt-out regeling zonder risico worden ingehuurd.

Deze opt-out geldt bij een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de opdrachtovereenkomst (korter dan één jaar).

Een opt-out geldt ook bij de combinatie hoog tarief en het verrichten van specifieke bedrijfsactiviteiten. Bij een hoog tarief denkt het kabinet aan een tarief boven de 75 euro per uur.