De kabinetsplannen voor 2024

20 september, 2023 (13:33)

Wat zijn de gevolgen voor bedrijven en ondernemers?

Let op: Het staat nog niet vast wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan !

Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

https://ondernemersplein.kvk.nl/prinsjesdag/?utm_source=nieuwsbrief_kvk&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_extra_38_2023