Inlenersaansprakelijkheid arbeidskrachten per 1 juli

28 juni, 2012 (20:06)

Inleners van arbeidskrachten van een uitzendbureau’s lopen het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting die het uitzendbureau waarvan u de arbeidskrachten heeft ingeleend, niet heeft betaald. Per 1 juli 2012 zijn de voorwaarden waaronderde inlener aansprakelijk kan worden gesteld gewijzigd.

G-rekening
De financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling kunnen worden beperkt door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening van de uitlener. Ondanks die storting kunt u toch nog aansprakelijk worden gesteld als achteraf blijkt dat meer loonheffingen of omzetbelasting verschuldigd is dan het bedrag dat u op de g-rekening van de uitlener heeft gestort.

Disculpatie regeling
Wanneer aan deze gewijzigde voorwaarden wordt voldaan, kan er een beroep worden gedaan op de zogenoemde ‘disculpatie regeling’ inlenersaansprakelijkheid. De inlener wordt dan niet aansprakelijk gesteld.

De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn:

 1. 1. De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA);
 2. 2. U stort 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de g-rekening van de in het SNAregister opgenomen uitzendonderneming. Als op de omzetbelasting de verleggingsregeling van toepassing stort u 20% van het factuurbedrag;
 3. 3. De betaling op de g-rekening voldoet aan de  volgende voorwaarden:
 •  De factuur van de uitlener voldoet aan de eisen die de Wet op de omzetbelasting daaraan stelt;
 • Het nummer of het kenmerk van de overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft wordt vermeld;
 • Het tijdvak of tijdvakken waarop de gefactureerde prestatie betrekking heeft wordt vermeld;
 • De benaming of kenmerk van het werk wordt vermeld;
 1. 4. Bij betaling vermeldt u het factuurnummer en voor zover van toepassing, ook de andere identificatiegegevens van de factuur;
 2. 5. Uw administratie moet zodanig zijn ingericht dat daarin de gegevens met betrekking tot de inlening, de manurenadministratie en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden;
 3. 6. U moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen;
 4. 7. Voor zover van toepassing moet u kunnen aantonen dat de ingeleende werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.