Nieuwe wetten per 1 juli 2014

3 juli, 2014 (17:55)

Per 1 juli 2014 treedt een aantal nieuwe wetten in werking. Zo gaan vanaf 1 juli 2014 de tarieven voor mobiel bellen, gebeld worden, sms’en en mobiel internetten binnen de EU omlaag. Het maximum tarief voor bellen is vanaf 1 juli €0,23 per minuut, inclusief BTW. Dit was €0,30 per minuut. De maximale prijs voor mobiel internetten daalt van €0,55 naar €0,25 per mb.

WBSO
Sinds 1 juli 2014 kunt u WBSO en RDA alleen aanvragen met eHerkenning.

Minder lenen met NHG-hypotheek

Het maximale leenbedrag voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie daalt naar €265.000 euro. Dit was voor 1 juli nog € 273.584.

De maximale hypotheek is altijd iets hoger dan de koopprijs van een huis. Dit komt door de bijkomende aankoopkosten. Als je een huis wilt kopen met een hypotheek met NHG, kan de koopprijs nog maximaal €250.000 bedragen.

Versoepeling regels kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen

Voor een kind van 16 of 17 dat al een diploma (startkwalificatie) heeft, kreeg je tot 1 juli alleen kinderbijslag als het kind aan bepaalde eisen voldeed. Het moest onderwijs volgen, of ingeschreven staan als werkzoekend. Deze regels zijn nu vervallen. Voor een thuiswonend kind met diploma krijg je altijd kinderbijslag. De enige voorwaarde is dat je kind niet meer verdient dan €1266,- netto per kwartaal.

Verplicht energielabel
Voor nieuwe utiliteitsgebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen en kantoren, is het energielabel verplicht. Verhuurders van huurwoningen in de sociale huursector kunnen vanaf 1 juli 2014 subsidie aanvragen voor het nemen energiebesparende maatregelen. Er is € 400 miljoen subsidie beschikbaar om huurwoningen energiezuiniger te maken.

Asbest
De regels voor werken met asbest zijn strenger. Werknemers die met asbest werken mogen aan nog minder asbest worden blootgesteld. De blootstellinggrens voor werken met chrysotiel-asbest is 5 keer strenger per 1 juli 2014.

KvK Handelsregister

Op 1 juli 2014 beëindigt de Kamer van Koophandel de service waarmee een ingeschrevene in het Handelsregister één keer per jaar gratis een digitaal gewaarmerkt uittreksel kan bestellen. Deze gratis service was in 2010 ingevoerd om klanten vertrouwd te maken met digitale dienstverlening van de KvK. Omdat dit doel vierenhalf jaar later inmiddels bereikt is, heeft de KvK besloten om te stoppen met de gratis verstrekking. Het digitaal gewaarmerkt uittreksel blijft bestaan, u kunt dit online bestellen voor € 7,50.

Met de gratis KvK App Handelsregister geïntroduceerd kunt u 5 producten gratis ter kennismaking gegevens uit het Handelsregister opvragen.

Extra huurverhoging 2014

U kunt een extra huurverhoging berekenen aan huurders van een zelfstandige woonruimte met een middeninkomen of hoger inkomen. Deze extra huurverhoging geldt alleen bij sociale huurwoningen. Voor woningverhuur in de vrije sector geldt een maximumpercentage waarmee de jaarlijkse huur mag stijgen. Voor de extra huurverhoging kunt u bij de Belastingdienst een inkomensverklaring over 2012 opvragen. U moet dan een bestand aanleveren met de woonadressen waarvoor u een inkomensverklaring wilt. De Belastingdienst levert alleen de inkomenscategorie. U kunt de inkomensverklaringen online opvragen via het Portaal voor Inkomensafhankelijke Huurverhoging.

Minimumloon en minimumjeugdloon omhoog

Het minimumloon stijgt met 0,65% naar €8,63 bruto per uur. Dat komt neer op €1495,20 per maand. Het minimumjeugdloon stijgt ook met 0,65%. Het minimumjeugdloon is afhankelijk van je leeftijd.