Zo werkt de 4.000 euro-regeling (TOGS)

30 maart, 2020 (12:41)

Het kabinet is naar buiten gekomen met de uitvoering van het eerdergenoemde Noodloket. Deze maatregel heeft de naam Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) gekregen. De maatregel biedt ondernemingen in de zwaarst getroffen sectoren een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, belastingvrij. Zie:

https://www.deondernemer.nl/corona/coronavirus/corona-4000-euro-tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs~2064055

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de onderstaande SBI-codes. Zie:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

Voor wie is deze regeling?

De tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel), die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes.

De ondernemningen die binnen de afbakening vallen zijn:

 • eet- en drinkgelegenheden
 • bioscopen
 • haar- en schoonheidsverzorging
 • reisbemiddeling en reisorganisaties
 • rijschoolhouders
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen
 • evenementenlocaties en organisatoren
 • casino’s

Extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers

Om aanspraak te maken op deze regeling, moest je op 15 maart 2020 met een van bijbehorende SBI-codes als hoofdactiviteit vermeld staan in het KVK Handelsregister. Op de webpagina van RVO over deze regeling vind je welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. Onderaan de pagina staat een zoektool waarmee je kunt controleren of je hoofdactiviteit overeenkomt met de vastgestelde SBI-codes.

Maatwerk bij criteria SBI-codes

Ondernemers die menen recht te hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij rvo.nl/signaal. Per geval wordt naar de registratie gekeken, het heeft geen zin om nu je SBI-code aan te passen.

Heb je wel een correcte SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling en je bent van mening dat ook die SBI-code bij de regeling zou moeten worden opgenomen, dan kun je dit ook melden bij rvo.nl/signaal.

Wat houdt de regeling in?

Bedrijven die aan onderstaande voorwaarden voldoen kunnen een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen. Deze tegemoetkoming is vrijgesteld van belastingen en kun je vrij besteden.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De onderneming is opgericht en stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Bijvoorbeeld: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, coöperatie, vereniging en stichting.
 • In de onderneming zijn maximaal 250 personen werkzaam. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes.
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste 1 vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren, tijdens de aanvraag, in elk geval 1 horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming bedraagt eenmalig 4.000 euro per onderneming (en niet per vestiging).
 • De ondernemer geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • De onderneming is niet failliet.
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro.
 • De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun is ontvangen (de-minimisverordening). Ondernemingen die het gehele bedrag al hebben uitgeput komen niet in aanmerking voor de regeling.
 • De onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Hoe doe ik een aanvraag?

Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen via de website van RVO.nl. Bij verstrekking van de juiste gegevens keurt RVO je aanvraag binnen 3 weken goed, waarna RVO uitbetaalt. RVO probeert dit proces binnen 1 week af te ronden.

Je hebt 3 maanden de tijd om je aanvraag in te dienen, dus tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Meer informatie

Meer informatie over deze tegemoetkoming, de voorwaarden en het aanvragen vind je in het artikel: 4.000 euro tegemoetkoming schade COVID-19.