Europese Erfrecht Verordening per 17 augustus 2015

3 mei, 2015 (15:31)

De vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen is een lastige zaak aangezien ieder land zijn eigen regels hanteert. Na een aantal jaren hoog op de agenda van de Europese Unie te hebben gestaan, treedt op 17 augustus 2015 de Europese Erfrecht Verordening in werking, een wet die in nagenoeg heel Europa voor meer eenheid/duidelijkheid moet gaat zorgen. Wat betekent dit concreet voor Nederlanders in het buitenland? Is dit voordelig of zijn er ook nadelen aan deze nieuwe wet?

Wat regelt de Europese Erfrecht Verordening?
Vanaf 17 augustus 2015 geldt in heel Europa – met uitzondering van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland – dat nalatenschappen na die datum direct onderhevig zijn aan de erfrechtregels [*] van het land van de laatste gewone verblijfplaats van de overledene. Daarnaast regelt de wet onder andere welke rechter bevoegd is en zal er een Europese verklaring van erfrecht komen waarmee in alle bij de Verordening aangesloten landen het bewijs kan worden geleverd dat iemand erfgenaam is. De wet regelt echter niet welk land bevoegd is om erfbelasting te heffen.

Voordelen Europese Erfrechtverordening
Het voordeel van deze nieuwe wet is dat Nederlanders met bijvoorbeeld een vakantiewoning in Frankrijk in de toekomst niet langer verplicht te maken hebben met de Franse regels van vererving. Op dit moment is het namelijk nog zo dat onroerend goed in Frankrijk verplicht vererft naar het Franse erfrecht. De nieuwe wet heeft daarnaast een positieve werking op de nalatenschapsplanning (het zo voordelig mogelijk overhevelen van familievermogens) van EU-burgers.

Nadelen Europese Erfrechtverordening
De nieuwe Europese wetgeving betekent niet alleen maar vooruitgang. Voor Nederlanders in Spanje geldt bijvoorbeeld nu nog dat zij de eerste vijf jaar na vertrek uit Nederland onderhevig zijn aan de Nederlandse rechtsregels. Vanaf 17 augustus 2015 krijgen deze Nederlanders dus met onmiddellijke ingang te maken met de Spaanse rechtsregels. Willen zij dit niet dan zullen zij een rechtskeuze moeten maken voor Nederlands recht. De rechtskeuze zal in alle bij de Verordening aangesloten landen geaccepteerd worden.