Stappenplan WHOA aanvragen

5 januari, 2021 (18:26)

Op 1 januari 2021 gaat de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in. Deze nieuwe wet helpt bedrijven zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Met de WHOA-routekaart volg je stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord.

Wat moet je doen om een akkoord van de rechter te krijgen op de voorgestelde schuldenregeling? Je kunt zelf het WHOA-traject in gang zetten. In de routekaart lees je hoe dit werkt, wat je zelf kunt doen en waar je een advocaat voor nodig hebt. Stap voor stap. Daarbij lees je bij elke stap hoeveel dagen het ongeveer duurt.

De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan. Met de WHOA kunnen deze bedrijven een doorstart maken of gecontroleerd stoppen. Deze routekaart gaat uit van een positief eindresultaat. Dat wil zeggen: de rechter geeft akkoord aan de voorgestelde schuldenregeling (homologatie). Per stap lees je welke artikelen uit de Faillissementswet (Fw) daarbij horen. Bijvoorbeeld 377 lid 1 Fw). Je vindt deze artikelen in de wettekst.

Voor meer informatie zie onderstaande link !

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/stappenplan-whoa-aanvragen/?utm_source=nieuwsbrief_kvk&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_zzp_1_2021